přejezd

Cookovou úžinou na foilu!

20. 1. 2021
Justin a Brian, dva borci, co se rozhodli zrealizovat přejezd přes Cookovu úžinu mezi Severním a Jižním ostrovem Nového Zélandu. Zatím se na to nikdo na foilu neodvážil, plavec a držitel světového…
Jdi naTop