7. 5. 2020
4 minut čtení

Velký milník v kitové bezpečnosti: ISO Standard 21853 na „Odstřel“ QR system

Global Kitesports Association (GKA) oznámila, že vstoupila v platnost nová mezinárodní norma ISO 21853 a bylo tak dosaženo nového milníku v kiteboardingové bezpečnosti. O co se jedná a zda to bude mít dopad do ceny baru koukněte v článku.

Od roku 2014, GKA a její členové vytrvale spolupracovali s Mezinárodní organizací (ISO) spolu s mezinárodním týmem inženýrů a expertů, aby tuto mezinárodně platnou bezpečnostní klasifikaci přinesli také na „odstřel“ quick- release systém ( QR ) na kite baru.

Nová mezinárodní norma ISO 21853 pro „odstřel“(systém rychlého uvolnění) vstoupila v platnost 14. února a poskytla kitovému odvětví nový způsob jak zajistit aby vybavení byla v souladu s nejmodernějšími bezpečnostními požadavky, a umožňuje spotřebitelům zvolit produkt, které splňují standardy a zajišťují bezpečnost spotřebitelů při provozování tohoto sportu, který mají tak rádi

Dobře promyšlené standardy v rámci bezpečnosti jistě dávají smysl tak dlouho, dokud jsou výrobky, které jen „pochybně chrání“.

— ELEVEIGHT —

V budoucích výrobních cyklech budou „odstřely“ které splňuji ISO standard testovány  v jednom v nezávislých zkušebních zařízeních  a bude na nich vyražen oficiální ISO standard číslo.

Další štítek vydaný GKA, který prohlašuje, že je produkt testovaný a certifikovaný dle normy, usnadní to tak spotřebitelům výběr vhodného vybavení.

ISO standart 21853

 • Platí ve všech zemích po celém světe
 • přepíše všechny národní normy pro „odstřel“ v kiteboardingu třeba jako francouzskou AFNOR
 • nastavuje standard pro maximální uvolňovací sílu (rovnou nebo menší než 170 N) a otevírací dobu (rovnou nebo menší než 2 sekundy) systémů s rychlým uvolňováním za různých standardizovaných podmínek, jako je:
  • voda s a bez písku
  • suché a čisté podmínky
  • suchý písek
  • chladné a vlhké podmínky
 • včetně safety leash „odstřelu“ , který je součástí řídícího baru
 • stanoví mezinárodní standard, jak testovat sílu pro uvolnění
  • standardizované testovací jednotky
  • standardizované zkušební postupy
 • nastavuje standard na mnoha důležitějších bezpečnostních částech QR jako
  • procento výstražné barvy
  • pevnost materiálu
 • „odstřely“ pro bary na ovládání kitů se testují ve dvou nezávislých a certifikovaných testovacích zařízeních po celém světě:
  • Fraunhoferův institut v Rostocku v Německu
  • Institut Camosun ve Victorii v Kanadě
  • Tyto dva instituty jsou způsobilé vydávat úřední osvědčení potvrzující shodu výrobku s normou ISO 21853.

Oslovili jsem několik výrobců (Crazy Fly, Eleveight, Cabrinha), abychom zjistili dopady tohoto nového standardu  pro Vás jako uživatele. Odpověď jsem obdrželi pouze od Eleveight. 

Velmi důležitý bod je, že nové ISO nebude mít dopad na cenu alespoň co se větších výrobců týká.. nemusí totiž nic měnit. 

 • Potřebujete něco změnit na vašem QR systému? Nebo váš QR systém splňuje všechny body této normy?

Náš současný QR je testován v rámci kritérií normy AFNOR (francie). Konkrétně náš QR má uvolňovací zatížení 6 kg při aplikovaném zatížení 200 kg. Dále pracujeme na novém systému, kde se uvolňování snižuje na přibližně 4 kg při 200 kg aplikovaného zatížení. Nová norma ISO schvaluje systémy s mnohem vyšším zatížením vydání než náš starý nebo nový systém bude mít.       

 • Podporujete takové standarty? Myslíte si, že by bylo dobré rozšířit standardy i na jiné části vybavení?

Dobře promyšlené standardy v rámci bezpečnosti jistě dávají smysl tak dlouho, dokud jsou výrobky, které jen „pochybně chrání“. Když navrhujeme bezpečnostní komponenty na Eleveight, podíváme se na dostupné bezpečnostních standardy a snažíme se je překonat.  Standarty mohou definovat pouze minimální kritéria.   

Definování standardů pro jiné než bezpečnostní části není nutné. Může to spíše snižovat prostor pro vývoj, vylepšování s výjimkou pro udržitelnost. Zde jsou dobře naplánované operace důležité, které zahrnují například: dopravu, balení, nadprodukci, účinnost a certifikování výrobních zařízení.

Vyznačení čísla ISO 21853 na části systému QR („Odstřel“) je povinným požadavkem normy. Protože však výrobky již byly vyrobeny pro rok 2020 a značky nemohly uvést toto číslo do systému QR před datem účinnosti normy, 14. února 2020, nemohou svůj QR systém označit podle normy ISO 21853, dokonce ani pokud QR systém splňuje všechny technické požadavky (QR systémy se otevírají při požadované maximální uvolňovací síle v povinné maximální době). Značky, které vydávají úřední, nezávislé technické schválení které potvrzuje že jsou splněny všechny požadavky normy ISO 21853, kromě embosovaného čísla, budou uvedeny na webových stránkách GKA (https://www.global-kitesports.org/iso-product-norm-21853/) a mohou označovat své výrobky oficiálním štítkem ISO sdružení Global Kitesports Association.

Sledujte nás

Partner webu

KITElife video

Jdi naTop